Veldeke Hasselt vzw

veríéneging virre bescherreming, behaag èn premeuse van ’t Hessels

Pubblikâses

Grammèèr van 't (H)essels, tweede herziene en uitgebreide editie is uit!

grammeer-ed2De Grammèèr van ʼt (H)essels, editie 2009, is volledig uitverkocht. Een nieuwe editie was dus dringend nodig.

Die is er nu: Grammèèr van ʼt (H)essels, tweede herziene en uitgebreide editie.

We hebben van de gelegenheid gebruikt gemaakt om hier en daar wat te veranderen:

  1.  Op vraag van vele gebruikers zijn alle voorbeeldzinnetjes nu van een Nederlandse vertaling voorzien, zodat de lezer niet om de haverklap iets in de dieksjenèèr moet gaan opzoeken;
  2. Er werden enkele opmaak- en typfoutjes rechtgezet;
  3. Op sommige plaatsen is er een opmerking bijgekomen, zoals bijvoorbeeld in hoofdstuk II “Het zelfstandig naamwoord”, §1 “Genus of grammaticaal geslacht”, het punt 1.4.22 over de verwantschapsnamen “vâder”, “moueder” en “nieëf”;
  4. In hoofdstuk II “Het zelfstandig naamwoord”, §3 “Het verkleinwoord”, punt 3.1 “Soorten” werden de punten 3.1.3 “Op -eke” en 3.1.4 “Op -ke” helemaal herschreven;
  5. In hoofdstuk V “Het werkwoord”, §1 “Vervoeging” is er na punt 1.11 “De klinkerwisseling in de indicatief presens, 3e persoon enkelvoud (en vaak ook in de 2e persoon en dan dus ook in de imperatief)” voor alle duidelijkheid nog een “Alfabetische lijst van werkwoorden met klinkerwisseling in de 2e en/of 3e persoon enkelvoud” (punt 3.11.3) toegevoegd;
  6. De (niet verplichte) toevoeging van “da” aan bepaalde betrekkelijke en vragende voornaamwoorden, bepaalde betrekkelijke en vragende bijwoorden en sommige voegwoorden is nu nog wat systematischer behandeld;
  7. Via de spelling werd er tot slot nog wat meer de aandacht gevestigd op bepaalde sandhiverschijnselen.

De tweede editie van de grammèèr is daardoor bijna 100 bladzijden in omvang toegenomen (nu tegen de 800 pagina’s). Het boek is verkrijgbaar bij de Standaard Boekhandel, Maastrichterstraat 19, 3500 Hasselt, www.standaardboekhandel.be tegen de prijs van € 29,50.

Marco Clerinx m.m.v. Xavier Staelens, Grammèèr van ʼt (H)essels, tweede herziene en uitgebreide editie, uitgegeven door Veldeke Hasselt vzw, Hasselt, 2014 (ISBN 978-90-8142-562-9)