Veldeke Hasselt vzw

veríéneging virre bescherreming, behaag èn premeuse van ’t Hessels

Néûts Nieuws

Boottocht op het Albertkanaal

Het Albertkanaal of “Oas kenââl” is voor velen nog een grote onbekende. Recreatief fietsen we er dikwijls langs maar wat weten we over het kanaal ?

Lees meer: Boottocht op het Albertkanaal

Veldeke Hasselt vzw geeft “Grammèèr van ‘t (H)essels” uit

gramm pe Na al die (overigens uitstekende) dialectwoordenboeken wordt het ook eens tijd voor wat anders. “Veldeke Hasselt vzw”, vereniging ter bescherming, behoud en promotie van het Hasselts, geeft de “Grammèèr van ’t (H)essels” (auteur: Marco Clerinx m.m.v. Xavier Staelens) uit.

Een grammatica van een taal schrijven is al een monnikenwerk, maar die van een dialect is omwille van de talrijke klankveranderingen en grammaticale onvoorspelbaarheden nog veel ingewikkelder.

Lees meer: Veldeke Hasselt vzw geeft “Grammèèr van ‘t (H)essels” uit

Prins Tuts den íéste!

Veldeke Hasselt vzw ès zoe fejer a’n peu da íén van oas lede den Hesselse prins Karneval 2009 gewoaren ès.

Lang lieëve prins Tuts den íéste!

Èn da ter e kníépke va z’n himmeken ès, wille v’m gjâân vergieëve.