Veldeke Hasselt vzw

veríéneging virre bescherreming, behaag èn premeuse van ’t Hessels

Aktivvittèète activiteiten

Aktivvittèète 2011

Aktivvittèète van of toch èn betíénwèrreking bè Veldeke-Hasselt

Zondaag 26 juni om 15 oueren èn 't Stadsmus: Hessels ouer: Hesselse sinnema's

Zondaag 12 juni: trèènreeske keulspeur As-Èèsden èn trèk

Zondaag 25 september om 15 oueren èn 't Stadsmus: Hessels ouer: De vlejgplaan va Kiewit

Zondaag 27 novvember om 15 oueren èn 't Stadsmus: Hessels ouer: Everen íéste wieëreldoarlog