Veldeke Hasselt vzw

veríéneging virre bescherreming, behaag èn premeuse van ’t Hessels

Aktivvittèète

Aktivvittèète 2006

Zondaag 30 appril : Hessels ouer : Michel Ilsen, Prinsbiskop Everhard van der Marck èn de ieët- èn drènkgewientes va zèènen tèèd

Zondaag 25 juni : Hessels ouer : Hesselse kwis bè Xavier Staelens

Zondaag 24 september : Hessels ouer : Michel Ilsen, 't Ellefste èn Hasselt (Het Elfde Linieregiment)

Zondaag 26 novvember : Hessels ouer : spëklâsekoek